Detail eBook

TitleSejarah Perjalanan Hidup ‘Ali bin Abi Thalib
No eBookE20221206000036
WriterDr. Abu Hafizhah Irfan, MSI
LaunchingPustaka Al-Bayyinah - 1441 Hijriah
Page46 Eksemplar
CategoryBiografi
Languageindonesia

Summary eBook : ’Ali bin Abi Thalib bin ’Abdul Muthalib Al- Hasyimi Al-Qurasyi y, kunyahnya adalah Abul Hasan. Beliau adalah anak paman (sepupu) Rasulullah Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian (sebelum Rasulullah a diutus sebagai seorang Rasul) dan merupakan pemuda pertama yang masuk Islam –setelah Khadijah pada saat usianya 8 tahun. Beliau adalah Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin keempat dan merupakan salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk Surga.